PRIVREDNO-PRAVNE USLUGE

osnivanje privrednog društva

1.Osnivanje privrednog društava, i to:

-popunjavanje registracione prijave,

-izrada osnivačkog akta,

-konsultacije oko rezervacije naziva ili provere podobnosti izabranog naziva za privredno društvo pretragom Registra privrednih subjekata,

-konsultacije oko izbora pretežne i ostalih  delatnosti,

-konsultacije oko adrese sedišta i adrese za prijem pošte,

-konsultacije oko određivanja visine i roka uplate novčanog uloga u osnovni kapital,

-konsultacije oko unošenja nenovčanog uloga (stvari i prava) u osnovni kapital,

-konsultacije oko registracije za PDV,

-obaveštavanje o donetom Rešenju o osnivanju privrednog društva ili drugog oblika organizovanja,

-konsultacije oko otvaranja računa u banci.

2.Promene kod privrednog društva, i to:

-poslovnog imena,

-adrese sedišta,

-adrese za prijem pošte,

-e pošte,

-pretežne i ostalih delatnosti,

-trajanja društva,

-osnivačkog akta,

-overe osnivačkog akta,

-zastupnika (direktori, prokuristi, likvidacioni upravnici)

-organa upravljanja (nadzornog odbora, odbora direktora i dr.),

-osnovnog kapitala (povećanje i smanjenje),

-vezane za rezervisani sopstveni udeo,

-vezane za realizaciju prava na sticanje udela,

-vezano za registrovana lica,

-vezane za objavljivanje dokumentacije,

-vezane za ogranak i predstavništvo,

-članova privrednog društva,

-statusa (pripajanje, spajanje, podela),

-pravne forme.

3.Prestanak privrednog društva (likvidacija i stečaj), i to:

3.1.pokretanje i sprovođenju likvidacije što obuhvata:

-izradu odluke o pokretanju likvidacije,

-izradu početnog likvidacionog izveštaja,

-izradu godišnjeg likvidacionog izveštaja,

-izradu završnog likvidacionog izveštaaj,

-izradu izveštaja o sprovednoj likvidaciji,

-izradu odluke o okončanju likvidacije,

-popunjavanje registracionih prijava za pokretanje, likvidacione izveštaje i brisanje privrednog društva iz APR,

3.2.pokretanje i praćenje stečaja i to:
-izradu predloga za pokretanje stečaja,

-konsultacije oko prvog i eventualno drugih poverilačkih ročišta,

-izradu stečajne prijave,

-konsultacije oko isputnog ročišta,

-konsultacije oko unovčenja stečajne mase,

-konsultacije oko deobe stečajne mase,

-konsultacije oko završnog ročišta i zaključenja stečaja,

-konsultacije oko unapred pripremljenog plana reorganizacije i plana reorganizacije i sprovođenja postupka po njima.

4.Rad organa privrednog društva, i to:

-sazivanje i održavanje skupštine, nadzornog odbora, odbora direktora i drugih organa društva, i

-izradu odluka, zaključaka, zapisnika i drugih akata navedenih organa privrednog društva.

5.Zaposleni u privrednom društvu, i to:

-izrada ugovora o radu, izrada ugovora delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i drugih ugovora iz radnog zakonodavstva,

-izrada rešenja i drugih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih;

-izrada pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pravilnika o službenom putu, pravilnika o poslovnoj tajni i drugih opštih akata;

-davanje pravnih mišljenje i saveta.