Usluge

PRIVREDNO-PRAVNE USLUGE

1.Osnivanje privrednog društava, i to:

-popunjavanje registracione prijave,

-izrada osnivačkog akta,

-konsultacije oko rezervacije naziva ili provere podobnosti izabranog naziva za privredno društvo pretragom Registra privrednih subjekata,

-konsultacije oko izbora pretežne i ostalih  delatnosti,

-konsultacije oko adrese sedišta i adrese za prijem pošte,

-konsultacije oko određivanja visine i roka uplate novčanog uloga u osnovni kapital,

-konsultacije oko unošenja nenovčanog uloga (stvari i prava) u osnovni kapital,

-konsultacije oko registracije za PDV,

-obaveštavanje o donetom Rešenju o osnivanju privrednog društva ili drugog oblika organizovanja,

-konsultacije oko otvaranja računa u banci.

2.Promene kod privrednog društva, i to:

-poslovnog imena,

-adrese sedišta,

-adrese za prijem pošte,

-e pošte,

-pretežne i ostalih delatnosti,

-trajanja društva,

-osnivačkog akta,

-overe osnivačkog akta,

-zastupnika (direktori, prokuristi, likvidacioni upravnici)

-organa upravljanja (nadzornog odbora, odbora direktora i dr.),

-osnovnog kapitala (povećanje i smanjenje),

-vezane za rezervisani sopstveni udeo,

-vezane za realizaciju prava na sticanje udela,

-vezano za registrovana lica,

-vezane za objavljivanje dokumentacije,

-vezane za ogranak i predstavništvo,

-članova privrednog društva,

-statusa (pripajanje, spajanje, podela),

-pravne forme.

3.Prestanak privrednog društva (likvidacija i stečaj), i to:

3.1.pokretanje i sprovođenju likvidacije što obuhvata:

-izradu odluke o pokretanju likvidacije,

-izradu početnog likvidacionog izveštaja,

-izradu godišnjeg likvidacionog izveštaja,

-izradu završnog likvidacionog izveštaaj,

-izradu izveštaja o sprovednoj likvidaciji,

-izradu odluke o okončanju likvidacije,

-popunjavanje registracionih prijava za pokretanje, likvidacione izveštaje i brisanje privrednog društva iz APR,

3.2.pokretanje i praćenje stečaja i to:
-izradu predloga za pokretanje stečaja,

-konsultacije oko prvog i eventualno drugih poverilačkih ročišta,

-izradu stečajne prijave,

-konsultacije oko isputnog ročišta,

-konsultacije oko unovčenja stečajne mase,

-konsultacije oko deobe stečajne mase,

-konsultacije oko završnog ročišta i zaključenja stečaja,

-konsultacije oko unapred pripremljnog plana reorganizacije i plana reorganizacije i sprovođenja postupka po njima.

4.Rad organa privrednog društva, i to:

-sazivanje i održavanje skupštine, nadzornog odbora, odbora direktora i drugih organa društva, i

-izradu odluka, zaključaka, zapisnika i drugih akata navedenih organa privrednog društva.

5.Zaposleni u privrednom društvu, i to:

-izrada ugovora o radu, izrada ugovora delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i drugih ugovora iz radnog zakonodavstva,

-izrada rešenja i drugih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih;

-izrada pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pravilnika o službenom putu, pravilnika o poslovnoj tajni i drugih opštih akata;

-davanje pravnih mišljenje i saveta.

VIRTUELNA KANCELARIJA = POSLOVANJE UZ UŠTEDU

  1. sedište firme i poslovna adresa (u pitanju je adresa u prvoj zoni Novog Beograda),
  2. poštansko sanduče sa prijemom pošte i/ili prosleđivanjem (mogućnost skeniranja i dostavljanja putem elektronske pošte ili direktno slanje na adresu u Srbiji i/ili inostranstvu koju dostavite)
  3. personalizovano odgovaranje na pozive i elektronsku poštu u ime vaše firme kao i/ili njihovo prosleđivanje,
  4. izradu i održavanje web sajta,
  5. uslugu pune poslovne podrške.

Idealno ukoliko Vaše poslovne aktivnosti ne zahtevaju korišćenje poslovne prostorije (npr. preduzeća koja posluju u ranoj fazi postojanja i nije im potreban poslovni prostor, preduzetnici koji posao obavljaju u svom domu, preduzeća koja u svom poslovanju nisu teritorijano vezana – web dizajneri ili high-tech preduzeća…). Takođe, omogućavamo Vam da, bilo u paketu sa uslugom virtuelne kancelarije ili kao samostalnu uslugu, odaberete opciju izrade sajta. Sajt kao specifičan i svakako najpovoljniji vid marketinga daje vam neslućene mogućnosti u pogledu promocije Vaše delatnosti, unapređenja saznanja o tržišu na osnovu komentara posetilaca sajta, razmene mišljenja sa krajnjim korisnicima Vaših usluga ili proizvoda…Danas je gotovo nezamislivo obavljanje neke delatnosti, bilo profesionalno ili kao hobi, bez posedovanja sajta, kao prostora na kojem možete potpuno samostalno, a što opet za sobom povlači i odsustvo ograničenja, da objavljujete informacije o svojoj delatnosti, ponudite posao ili razmenjujete mišljenja. Izrada sajta, kao i njegovo održavanje nudi Vam se kao usluga koja u u eri internet tehnologije ne predstavlja luksuz, već jednu neophodnost savremenog poslovanja. Zakoračite u svet virtulnih poslovnih prostora, promocije putem sajta, obavljanja delatnosti uz smanjenje neophodnih i eliminaciju bespotrebnih troškova…

Ukoliko želite da izbegnete nepotrebne troškove zakupa poslovnog prostora samo radi poslovne adrese i prijema pošte, kao i troškove angažovanja osobe za prijem i odgovaranje na pozive u ime vaše firme, ova usluga Vam omogućava da se Vaši troškovi smanje i do 10 puta, uz našu preporuku da ušteđeni novac uložite u marketing svoje firme.

RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKE USLUGE:

1.Vođenje poslovnih knjiga.

2.Sastavljanje finansijskih izveštaja,

3.Obračun plata.

4.Ekonomsko-finansijska veštačenja.

OSTALO

– izrada sajta

– održavanje sajta