PRINUDNA LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Zakon o privrednim društvima u čl. 546 normira razloge za pokretanje prunudne likvidacije i to: „Prinudna likvidacija pokreće se ako: 1) je društvu pravnosnažnim aktom izrečena mera: (1) zabrane obavljanja delatnosti, a društvo ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta; (2) zabrane obavljanja registrovane delatnosti, a društvo ne registruje […]