KUPOPRODAJA NEPOKRETNOSTI I POREZ NA IMOVINU

Da li kupac nepokretnosti odgovara za nastale obaveze prodavca po osnovu poreza na imovinu? U privrednoj praksi, kupoprodaja nepokretnosti je učestao posao. Do prometa nepokretnosti dolazi iz raznoraznih razloga, bilo jer je to delatnost privrednog društva ili zbog prikupljanja novčanih sredstava ili nekog drugog razloga. Predmetna transakcija dovodi do višestrukih imlikacija-stvarnopravnih, knjigovodstvenih, finansijskih, poreskih i […]