Pečat

(NE) UPOTREBA PEČATA  U POSLOVNIM PISMIMA I DRUGIM DOKUMENTIMA DRUŠTVA Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 25 stav 3 i stav 4 propisuje: Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva (stav […]