FORMA UGOVORA O PRETVARANJU POSEBNOG DELA ZGRADE U ZAJEDNIČKI I FORMA UGOVORA O RASPOLAGANJU ZAJEDNIČKIM DELOM ZGRADE

1.Uvod U svakodnevnom životu i poslovanju, nameću se i situacije koje se tiču svojinski odnosa na zagradi, njenim zajedničkim delovima sa jedne strane i njenim posebnim delovima sa druge strane. Potrebe života utiču na pretvaranje zajedničkih delova zgrade u posebne delove, čime se rešavaju stambene potrebe pojedinh stanara. Obratno posmatrano, moguće je pretvaranje posebnih deloa […]