UGOVOR O PRENOSU UDELA

Osnov prestanka svojstva člana društva Član privrednog društva sa ograničenom odgovornošću (analogno važi i za ortačko i komaditno društvo) ima mogućnost da svoj udeo proda ili pokloni nekom trećem licu. U poslovanju, prenos udela je čest posao. Njemu se pristupa iz raznovrstnih razloga, pribavljanje novčanih sredstava, ukrupnjavanje kapitala, prestanak angažovanja u nekom društvu i dr. […]