Šta je Ortačko Društvo

Ortačko društvo

ortačko društvo

Ortačko društvo (societe en nom collectif, societa in nome colletivo, partnership, offene handelsgesellschaft, societa collectiva) je privredno društvo dva ili više ortaka koji neograničeno solidarno celokupnom svojom imovinom odgovaraju za obaveze društva. Ortačko društvo je tipično društvo lica. Jedno od osnovnih obeležija ovog tipa društva jeste neograničena solidarna odgovornost članova društva za obaveze društva. Naime, ortačko društvo kao i svako drugo privredno društvo stupa u odnose sa trećim licima na tržištu. I tim odnosima između ostalog nastaju i obaveze ortačkog društva prema drugim subjektima prava. Kao i svaki subjekat prava ortačko društvo svojom imovinom odgovara za svoje obaveze. Međutim, pored ovog, i članovi društva celokupnom svojom imovinom odgovaraju za obaveze društva. Zbog neograničene zakonske odgovornosti ortaka za obaveze društva reč je o dosta rizičnoj pravnoj formi privrednog društva, koja nije posebno preporučljiva za osnivanje, osim ako je zakonom ova forma propisana kao obavezna za obavljanje određene delatnosti. Imovina ortačkog društva odvojena od imovine ortaka. Iz tog razloga, poverioci ortaka se ne mogu namiriti iz imovine ortačkog društva. Pored navedenog obeležija i određeni broj drugih obeležija bitno određuje ortačko društvo. Tako, minimalan broj ortaka je dva. Otuda, ako iz bilo kog razloga ovog društvo spadne samo na jednog ortaka, ono više ne može opstati u ovom svojstvu. Sa druge strane, zbog ugovornog načina nastanka i karaktera intuitu personae po pravilu ortačko društvo je društvo sa relativno malim brojem ortaka. Poslovno ime ortačkog društva po pravilu sadrži ime nekog ortaka, nekoliko ili svih ortaka. Međutim, to nije nužno. Tedencija je raspoznavanja oblika privrednog društva, a ne personaliteta njegovih osnivača. Dozvoljeno je da ulog u ortačko društvo može biti u radu i uslugama, što nije slučaj sa društvom kapitala. Osnivački akt ortačkog društva je uvek ugovor o osnivanju, jer je nužno postojanje najmanje dva osnivača. Za razliku od toga, kod društva kapitala kao osnivač se može pojaviti i jedno lice. Pravni poredak Srbije ortačkom društvu priznaje pravni subjektivite (što nije slučaj u nemačkom i engleskom pravu), što vodi nastanku značajnih pravnih posledica (odvojenost imovina društva od ortaka, neodgovornost društva za obaveze ortaka, stupanje društva u odnose sa drugim subjektima  nezavisno od ortaka, društvo je poreski subjekat, društvo je subjekat stečaja i dr.).