SEDIŠTE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

virtuelna kancelarija
Image by Bárbara Cascão from Pixabay

Uvod

Svako društvo sa ograničenom odgovornošću ima svoje sedište.

Sedište, pored ostalih elemenata, individualizuje privredno društvo.

Bez opredeljivanja sedišta, nije moguće izvršiti osnivanje privrednog društva.

Određenje

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) u čl. 19 propisuje i to:

Sedište društva je mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine, odnosno odlukom ortaka ili komplementara.

Ako društvo trajno obavlja svoju delatnost u mestu različitom od svog sedišta, treća lica mogu protiv društva zasnovati nadležnost suda i prema tom mestu.

Odluku o promeni sedišta donosi skupština, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno.

Adresa sedišta društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Neka razmatranja

Prilikom osnivanja privrednog društva, sedište se određuje osnivačkim aktom. Ono je njegov obavezan elemenat. Međutim, tokom poslovanja, sedište je moguće promeniti. Zakon polazi od pretpostavke, da odluku o promeni donosi skupština. Ipak, u praksi, po pravilu, osnivačkim aktima se predviđa da direktor ili nadzorni odbor mogu doneti odluku o promeni sedišta.

Agencija za privredne registre, kada je reč o promeni sedišta, izmeđ ostalog, navodi i: Ako se promena sedišta vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto sedišta, tako da se društvo seli npr. iz Beograda u Pančevo, registrator će izvršiti promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta (bez zahteva i bez posebne naknade). Isto će biti učinjeno i ako društvo ima registrovano skraćeno poslovno ime koje u sebi sadrži i mesto sedišta. Međutim, ako društvo ima registrovane prevode poslovnog imena, potrebno je priložiti zahtev za promenu ovih podataka (dodatak 02) i odgovarajuću dokumentaciju i naknadu dostupno 28.7.2020. na https://www.apr.gov.rs/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-.1060.html#11

Sedište je mesto, koje se bliže određuje gradom i ulicom i brojem gde se nalazi. Po pravilu, sedište podrazumeva zgradu ili drugi građevinski objekat. Moguće je da samo privredno društvo ima svojinu na zgradi ili da je neko drugi vlasnik, a da društvo ima pravo korišćenja te zgrade.

Forma korišćenja zgrade može biti dvojaka, ili klasičan oblik zakupa zgrade, ili naznačenje adrese na kojoj se zgrada nalazi za potrebe registracije sedišta u Agenciji za privredne registre bez fizičkog korišćenja te zgrade ili dela te zgrade uz mogućnost preuzimanja poštanski pošiljki  koje stižu na tu adresu tzv. virtuelna kancelarija (o ovome videti više na https://osnivanjepreduzeca.rs/usluge/virtuelna-kancelarija-3/  ). Drugo navedeni oblik je pogodan za privredna društva čija delatnost i upravljanje ne zahtevaju postojanje klasične kancelarije, jer u mnogo me smanjuje njihove troškove poslovanja, a istovremeno omogućava njihovu zakonitu registraciju kod Agencije za privredne registre i drugih organa.

Zaključak.

Sedište je obavezan elemenat privrednog društva. Ono se određuje osnivačkim aktom prilikom osnivanja, a kasnije se menja odlukom nadležnog organa društva. O ovoj i drugim temama vide ti više na https://osnivanjepreduzeca.rs/

Tim osnivanjepreduzeca.rs

Beograd, 18.8.2020.