Službena mišljenja

Ovde možete pogledati službena mišljenja ...

Nastojanje odgovornosti matičnog preduzeća za obaveze zavisnog preduzeća

Zakon o privrednim društvima član 456. Solidarna odgovornost Sentenca: Odgovornost matičnog preduzeća za obaveze zavisnog preduzeća prestala je da postoji danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima, odnosno 30.11.2004. godine, kada je prestala i važnost zakonske odredbe kojom je ista bila predviđena.

Ocena zakonitosti statuta akcionarskog društva dok teče rok za njegovo usklađivanje

Zakon o privrednim društvima član 452 stav 2 Sentenca: Zakonitost odredaba statuta akcionarskog društva donetog na osnovu Zakona o preduzećima koji je prestao da važi, ne može se ocenjivati dok teče zakonom propisan rok za njihovo usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Kada nastupaju pravna dejstva izvršenog prenosa udela prema privrednom društvu

Zakon o privrednim društvima član 128. Obaveštenje o prenosu Sentenca: Prenos udela ima pravno dejstvo prema društvu s ograničenom odgovornošću od dana prijema obaveštenja o prenosu, a sticalac udela postaje član društva s ograničenom odgovornošću kad se pisanim putem saglasi da postane član. Iz obrazloženja: Kako činjenično stanje u pogledu donetih odluka skupštine udeličara tuženog […]