Službena mišljenja

Ovde možete pogledati službena mišljenja ...

ORGANIZACIJA RADA POSLODAVCA ZA VREME VANREDNOG STANJA

Rad za vreme vanrednog stanja UREDBA O ORGANIZOVANJU RADA POSLODAVACA ZA VREME VANREDNOG STANJA („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020) je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 31/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu (dostupna dana 17.3.2020. na https://www.propisi.net/uredba-o-organizovanju-rada-poslodavaca-za-vreme-vanrednog-stanja/ Ovom Urednom se uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike […]

KUPOPRODAJA NEPOKRETNOSTI I POREZ NA IMOVINU

Da li kupac nepokretnosti odgovara za nastale obaveze prodavca po osnovu poreza na imovinu? U privrednoj praksi, kupoprodaja nepokretnosti je učestao posao. Do prometa nepokretnosti dolazi iz raznoraznih razloga, bilo jer je to delatnost privrednog društva ili zbog prikupljanja novčanih sredstava ili nekog drugog razloga. Predmetna transakcija dovodi do višestrukih imlikacija-stvarnopravnih, knjigovodstvenih, finansijskih, poreskih i […]

Doprinosi za osnivača i direktora nerezidenta RS

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice–nerezidenta Republike Srbije, koji je osnivač i direktor privrednog društva „Da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice – nerezidenta Republike Srbije koji je osnivač i direktor privrednog društva? Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1483/2015-04 od 18.8.2016. god. Bilten službena objašnjenja i stručna […]

Upis promene podataka u registar privrednih subjekta

Zakon o registraciji privrednih subjekata Član 27 stav 2 Podaci i dokazi koji nisu dostavljeni Sentenca: Podnosilac zahteva za upis promene podataka o privrednom subjektu u Registar privrednih subjekata se ne može u žalbi, pa samim tim ni u tužbi, pozivati na podatke koje nije uneo u registracionu prijavu i dokaze koje uz prijavu nije […]

Poništaj ugovora o osnivanju privrednog društva

Zakon o registraciji privrednih subjekata član 69. Ništavost upisa Sentenca: Ugovor o osnivanju čiji se poništaj tužbom traži ima pored obligacionih i statusnopravna dejstva, što ima za posledicu da se na isti ne mogu primeniti opšta pravila obligacionih odnosa, pa se i ugovor na osnovu kojeg je izvršen upis ne može poništavati primenom pravila obligacionog […]

Priznanje duga i dužnosti prema privrednom društvu

Zakon o privrednim društvima čl. 32,33 i 35 Jednostrana izjava volje Sentenca: Priznanje postojećeg duga na ime neplaćene cene za robu koja je isporučena i ušla je u imovinu privrednog društva, ne predstavlja radnju kojom bi lice ovlašćeno za zastupanje povredilo dužnost prema društvu. Priznanje duga nije pravni posao, već jednostrana izjava volje kojom se […]

Odgovrornost lica koja imaju dužnost prema privrednom društvu za štetu pričnjenom društvu

Zakon o privrednim društvima član 31. i 32. Subjektivna odgovornost Sentenca: Odgovornost lica koja imaju dužnost prema privrednom društvu za štetu pričinjenu društvu nije objektivna i ne zasniva se činjenici da imaju određeno svojstvo u društvu, već je ova odgovornost subjektivna i zasniva se na njihovoj krivici.

Momenat nastupanja promena u osnovnom kapitalu

Zakon o privrednim društvima član 246 stav 2, član 253 stav 3, član 260 stav 4 i član 270 stav 4 Upis u Centralni registar Sentenca: Može se smatrati da je osnovni kapital povećan ili smanjen danom upisa u Centralnom registru hartija od vrednosti.