Osnivanje preduzeća u Republici Srpskoj

Postupak registracije Društva sa ograničenom odgovornošću u Republici Srpskoj Prije svega, dragi čitaoci, pisac ovog teksta će pokušati da vas ne opterećuje čisto pravnom terminologijom i pozivanjem na zakone koji regulišu ovu oblast jer korisniku informacije iz ovog teksta to uopšte nije potrebno niti mu je od krucijalnog značaja. Obzirom da je ovo tekst koji […]

Direktor društva sa ograničenom odgovornošću

I Suštinsko svojstvo pravnog položaja direktora DOO Suštinsko svojstvo direktora društva sa ograničenom odgovornošću jeste njegovo svojstvo zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik jeste vrsta zastupnika čiji osnov za zastupanje čini Zakon. Zakon o privrednim društvima izričito predviđa da je direktor zakonski zastupnik društva sa ograničenom odgovornošću. Kao zastupnik, direktor dela u ime i za račun društva […]

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću iz radnog odnosa

Zaposleni kao osnivač društva sa ograničenom odgovornošću Da li je to što je lice u radnom odnosu smetnja da osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću? Drugim rečima, može li se fizičko lice koje je u radnom odnosu pojaviti kao osnivač ili jedan od osnivača društva sa ograničenom odgovornošću, te po tom osnovu da ostvaruje tzv. članska […]

Šta je udruženje građana?

  Udruženje građanja Udruženje predstavlja dobrovoljnu, nevladinu i neprofitnu organizaciju zasnovanu na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica koja se osniva radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog cilja ili opšteg cilja i interesa koji nisu zabranjeni Ustavom i Zakonom. Jedna od Ustavom zagarantovanih sloboda je i sloboda udruživanja. Ova sloboda je pravna garancija povezivanja […]

Dokapitalizacija doo

Prednosti dodatne uplate u odnosu na dokapitalizaciju i pozajmicu I Pojam Pod dodatnom uplatom se podrazumeva obaveza članova društva da izvrše uplatu određene novčane sume društvu kojom se ne povećava osnovni kapital. Proizilazi da dva konstitutivna elementa čine pojam dodatne uplate. Prvo, obaveza članova društva da izvrše uplatu određene novčane sume društvu, i drugo, da […]

Strano pravno lice kao osnivač

Predstavništvo, ogranak ili doo? U najkraćem (preuzeto iz odgovora klijentu): – Predstavništvo strane firme u Srbiji ne bi moglo da obavlja poslove veleprodaje, pošto je njegova funkcija obavljanja pripremnih radnji (reklama, štampanje materijala, zaključivanje ugovora…) za poslovanje matice, – Ogranak strane firme može da obavlja delatnost veleprodaje u Srbiji, ali uz nedostatak koji se ogleda […]

Promocija preduzetništva u Srbiji

Najbolja ideja za promociju preduzetništva u Srbiji   Na inicijativu Evropske komisije, Europian Enterprise Promotion Awards, organizuje se takmičenje za najbolju ideju za promociju preduzetništva u Srbiji, na kojem mogu učestvovati nacionalne institucije i organizacije, gradovi i regioni, lokalne samouprave, kao i partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika, obrazovnih programa i poslovnih organizacija. Prijava se […]

Prelazak ortačke radnje u formu privrednog društva

  Na osnovu čl. 594. stav 2. Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’ br. 36/2011 i 99/2011) vlasnici postojećih ortačkih radnji dužni su da svoju formu obavljanja delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva i to najkasnije do 01. marta 2013. godine. Ukoliko do navedenog dana ne prijave promenu pravne forme, biće po službenoj […]