FORMA UGOVORA O PRETVARANJU POSEBNOG DELA ZGRADE U ZAJEDNIČKI I FORMA UGOVORA O RASPOLAGANJU ZAJEDNIČKIM DELOM ZGRADE

1.Uvod U svakodnevnom životu i poslovanju, nameću se i situacije koje se tiču svojinski odnosa na zagradi, njenim zajedničkim delovima sa jedne strane i njenim posebnim delovima sa druge strane. Potrebe života utiču na pretvaranje zajedničkih delova zgrade u posebne delove, čime se rešavaju stambene potrebe pojedinh stanara. Obratno posmatrano, moguće je pretvaranje posebnih deloa […]

SEDIŠTE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Uvod Svako društvo sa ograničenom odgovornošću ima svoje sedište. Sedište, pored ostalih elemenata, individualizuje privredno društvo. Bez opredeljivanja sedišta, nije moguće izvršiti osnivanje privrednog društva. Određenje Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) u čl. 19 propisuje i to: Sedište društva je mesto […]

PREKID RADA POSLODAVCA ZBOG BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA NA RADU

Image by Gerd Altmann from Pixabay Organizovanje rada poslodavca za vreme vanrednog stanja Aktuelnost nameće osvrt i temu koja se odnosi na prekid rada poslodavca zbog bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu. Vlada Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, u sledu proglašenog vanrednog stanja izrokovanog tzv. zaraznom bolesti COVID-19 popularnije korona virusom između […]

UGOVOR O PRENOSU UDELA

Osnov prestanka svojstva člana društva Član privrednog društva sa ograničenom odgovornošću (analogno važi i za ortačko i komaditno društvo) ima mogućnost da svoj udeo proda ili pokloni nekom trećem licu. U poslovanju, prenos udela je čest posao. Njemu se pristupa iz raznovrstnih razloga, pribavljanje novčanih sredstava, ukrupnjavanje kapitala, prestanak angažovanja u nekom društvu i dr. […]

Doprinosi za osnivača i direktora nerezidenta RS

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice–nerezidenta Republike Srbije, koji je osnivač i direktor privrednog društva „Da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice – nerezidenta Republike Srbije koji je osnivač i direktor privrednog društva? Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1483/2015-04 od 18.8.2016. god. Bilten službena objašnjenja i stručna […]

Osnivački akt

PROMENA OSNIVAČKOG AKTA (DOO, OD, KD) Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 12 propisuje: „Osnivački akt ortačkog društva, komanditnog društva i društva s ograničenom odgovornošću menja se odlukom ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine, u skladu sa ovim zakonom. Odluku iz […]

Pečat

(NE) UPOTREBA PEČATA  U POSLOVNIM PISMIMA I DRUGIM DOKUMENTIMA DRUŠTVA Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 25 stav 3 i stav 4 propisuje: Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva (stav […]

PRINUDNA LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Zakon o privrednim društvima u čl. 546 normira razloge za pokretanje prunudne likvidacije i to: „Prinudna likvidacija pokreće se ako: 1) je društvu pravnosnažnim aktom izrečena mera: (1) zabrane obavljanja delatnosti, a društvo ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta; (2) zabrane obavljanja registrovane delatnosti, a društvo ne registruje […]