Prelazak ortačke radnje u formu privrednog društva

 

promena-pravne-forme-ortačke-radnjeNa osnovu čl. 594. stav 2. Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’ br. 36/2011 i 99/2011) vlasnici postojećih ortačkih radnji dužni su da svoju formu obavljanja delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva i to najkasnije do 01. marta 2013. godine. Ukoliko do navedenog dana ne prijave promenu pravne forme, biće po službenoj dužnosti prevedeni u formu ortačkog privrednog društva. Naime, na osnovu  čl. 597. stav 2. Zakona o privrednim društvima, dana 01. januara 2013. godine prestale su da važe i odredbe Zakona o privatnim preduzetnicima, a koje se odnose na ortačke radnje, tako da se od tog datuma ne mogu osnivati ortačke radnje, niti se kod već osnovanih mogu registrovati promene podataka, već se samo mogu brisati iz Registra. U skladu sa navedenim izmenama, usklađene su i registracione prijave.