Odložena primena postupka prinudne likvidacije – 30. jul 2012