Odložena primena postupka prinudne likvidacije – 30. jul 2012

Agencija za privredne registre (APR) saopštava da se odlaže primena čl. 546 do 548. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11), koji se odnose na pokretanje postupka prinudne likvidacije, u skladu sa Mišljenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 011-00-163/2012-06 od 08.06.2012. godine. Ovo između ostalog znači i da APR neće pokretati postupak prinudne likvidacije nad privrednim društvima koja se nisu usaglasila sa Zakonom u predviđenim rokovima.

Misljenje Min ekonomije i reg razvoja-prinudna likvidacija možete pogledati na sajtu APR-a