Odgovrornost lica koja imaju dužnost prema privrednom društvu za štetu pričnjenom društvu