Ocena zakonitosti statuta akcionarskog društva dok teče rok za njegovo usklađivanje