Momenat nastupanja promena u osnovnom kapitalu

Zakon o privrednim društvima

član 246 stav 2, član 253 stav 3, član 260 stav 4 i član 270 stav 4

Upis u Centralni registar

Sentenca:

  • Može se smatrati da je osnovni kapital povećan ili smanjen danom upisa u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Iz obrazloženja:

Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 125/04) za otvorena akcionarska društva propisuje izričito kada se smatra da nastupa promena u osnovnom kapitalu i to u odredbama člana 246. stav 2, člana 253. stav 3, člana 260. stav 4. i člana 270. stav 4. Momenat kada se može smatrati da je osnovni kapital sigurno povećan ili smanjen nije momenat donošenja odluke o povećanju ili smanjenju, jer samim donošenjem odluke ne nastupa nikakva promena u osnovnom kapitalu, tj. imovini privrednog društva, s obzirom da se može desiti da društvo uopšte ne realizuje ni smanjenje ni povećanje osnovnog kapitala, iako je odluka doneta, pa sledi da promena u osnovnom kapitalu nastupa momentom izdavanja akcija, odnosno momentom povlačenja akcija. Kako se to dešava sa danom upisa u Centralnom registru hartija od vrednosti (CRHoV), tog momenta se i stiču i gube akcije, a osnovni kapital mora odgovarati ukupnom zbiru akcija, što znači da je to momenat povećanja, odnosno smanjenja osnovnog kapitala. Činjenica da Odluka nije sprovedena u Centralnom registru zbog otvaranja stečajnog postupka nad tuženim, nije od značaja za drugačiju odluku po ovoj pravnoj stvari. Odluka o smanjenju samo stvara obavezu vraćanja uloga, ali se ona ne može izvršiti sve dok ostali poverioci ne budu namireni.

 

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 14107/2010 od 3.11.2011. godine – Sudska praksa privrednih sudova – Bilten br. 1/2012)