FORMA UGOVORA O PRETVARANJU POSEBNOG DELA ZGRADE U ZAJEDNIČKI I FORMA UGOVORA O RASPOLAGANJU ZAJEDNIČKIM DELOM ZGRADE