Adresa za prijem elektronske pošte

prijem pošte

adresa

Elektronska pošta

Od 08.10.2018. prilikom osnivanja privrednog društva i preduzetnika neophodno je registrovati i adresu za prijem elektronske pošte.

Prijave za osnivanje privrednih društava i preduzetnika koje ne sadrže traženi podatak biće odbačene odlukom Registratora Agencije za privredne registre (APR). Registracija se vrši unošenjem adrese za prijem elektronske pošte u prijavu osnivanja, kao i u osnivački akt ukoliko je u pitanju privredno društvo.

Već registrovana privredna društva i preduzetnici registraciju adrese za prijem elektronske pošte mogu izvršiti najkasnije do 01.10.2019. godine.

prijem pismena

elektronska pošta

Registracija je besplatna. Neophodno je podneti prijavu promene registrovanih podataka – obavezni podaci i dodatak br.31 za privredna društva, odnosno prijavu promene podataka o preduzetniku i dodatak br. 16 za preduzetnike. Ne podnosi se nikakva dodatna dokumentacija.