Vesti iz oblasti privrednih društava i osnivanja preduzeća

Najnovije vesti vezane za osnivanje preduzeća i ostalih privrednih društava u Srbiji. Prtatite nas, bićete pravilno informisani o ovoj stručnoj i korisnoj tematici.

Strano pravno lice kao osnivač

Predstavništvo, ogranak ili doo? U najkraćem (preuzeto iz odgovora klijentu): – Predstavništvo strane firme u Srbiji ne bi moglo da obavlja poslove veleprodaje, pošto je njegova funkcija obavljanja pripremnih radnji (reklama, štampanje materijala, zaključivanje ugovora…) za poslovanje matice, – Ogranak strane firme može da obavlja delatnost veleprodaje u Srbiji, ali uz nedostatak koji se ogleda […]

Promocija preduzetništva u Srbiji

Najbolja ideja za promociju preduzetništva u Srbiji   Na inicijativu Evropske komisije, Europian Enterprise Promotion Awards, organizuje se takmičenje za najbolju ideju za promociju preduzetništva u Srbiji, na kojem mogu učestvovati nacionalne institucije i organizacije, gradovi i regioni, lokalne samouprave, kao i partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika, obrazovnih programa i poslovnih organizacija. Prijava se […]

Prelazak ortačke radnje u formu privrednog društva

  Na osnovu čl. 594. stav 2. Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’ br. 36/2011 i 99/2011) vlasnici postojećih ortačkih radnji dužni su da svoju formu obavljanja delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva i to najkasnije do 01. marta 2013. godine. Ukoliko do navedenog dana ne prijave promenu pravne forme, biće po službenoj […]

Završni račun

  Krajnji rok za predaju završnog računa  jeste 28.02.2013. godine. Do tog datuma svi privredni subjekti su dužni da predaju završni račun Agenciji za privredne registre radi registracije i objavljivanja na sajtu Agencije. Nepostupanje po navedenom povlači sankcije predviđene Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava

Zakon o privrednim društvima u čl. 592. izričito propisuje da su postojeća akcionarska društva: dužna da svoj Osnivački akt usklade sa odredbama ovog Zakona do 30. juna 2012. godine, dužna da svoj Statut i organe usklade sa odredbama ovog Zakona do 30. juna 2012. godine, odnosno da u istom roku donesu Statut ako ga nisu […]

Portal OsnivanjePreduzeca.Rs počeo sa radom

Poštovani prijatelji, Nepisivo nam je drago što možemo da Vas obavestimo da je naš Portal OsnivanjePreduzeća.Rs počeo sa radom. Naš je sajt koji će Vam pomoći i koji će Vas edukovati o svemu bitnom što je vezano za Privredna društva u Srbiji. Ukoliko želite da se upoznate sa svim bitnim činjenicama vezanim za osnivanje preduzeća, […]

Odložena primena postupka prinudne likvidacije – 30. jul 2012

Agencija za privredne registre (APR) saopštava da se odlaže primena čl. 546 do 548. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11), koji se odnose na pokretanje postupka prinudne likvidacije, u skladu sa Mišljenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 011-00-163/2012-06 od 08.06.2012. godine.