Zakoni

Na ovim stranama možete se upznati sa najosnovnijim zakonima iz ove oblasti.

Zakon o privrednim društvima

Deo prvi OSNOVNE ODREDBE   PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni položaj privrednih društava, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na oblike obavljanja privredne delatnosti koji su osnovani […]

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Službeni glasnik RS: 099/2011 Datum: 27.12.2011   Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Proglašava se Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja […]

Zakon o Agenciji za Privredne Registre

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011) Osnivanje Agencije Član 1 Ovim zakonom osniva se Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija). Status Agencije Član 2 Agencija ima svojstvo pravnog lica. Agencija ima svoj poslovni račun. Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama.

Zakon o stečaju

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o stečaju Proglašava se Zakon o stečaju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2009. godini, 11. decembra 2009. godine. PR broj 208 U Beogradu, 16. decembra 2009. godine Predsednik Republike, Boris […]