Službena mišljenja

Ovde možete pogledati službena mišljenja ...

Upis promene podataka u registar privrednih subjekta

Zakon o registraciji privrednih subjekata Član 27 stav 2 Podaci i dokazi koji nisu dostavljeni Sentenca: Podnosilac zahteva za upis promene podataka o privrednom subjektu u Registar privrednih subjekata se ne može u žalbi, pa samim tim ni u tužbi, pozivati na podatke koje nije uneo u registracionu prijavu i dokaze koje uz prijavu nije […]

Poništaj ugovora o osnivanju privrednog društva

Zakon o registraciji privrednih subjekata član 69. Ništavost upisa Sentenca: Ugovor o osnivanju čiji se poništaj tužbom traži ima pored obligacionih i statusnopravna dejstva, što ima za posledicu da se na isti ne mogu primeniti opšta pravila obligacionih odnosa, pa se i ugovor na osnovu kojeg je izvršen upis ne može poništavati primenom pravila obligacionog […]

Priznanje duga i dužnosti prema privrednom društvu

Zakon o privrednim društvima čl. 32,33 i 35 Jednostrana izjava volje Sentenca: Priznanje postojećeg duga na ime neplaćene cene za robu koja je isporučena i ušla je u imovinu privrednog društva, ne predstavlja radnju kojom bi lice ovlašćeno za zastupanje povredilo dužnost prema društvu. Priznanje duga nije pravni posao, već jednostrana izjava volje kojom se […]

Odgovrornost lica koja imaju dužnost prema privrednom društvu za štetu pričnjenom društvu

Zakon o privrednim društvima član 31. i 32. Subjektivna odgovornost Sentenca: Odgovornost lica koja imaju dužnost prema privrednom društvu za štetu pričinjenu društvu nije objektivna i ne zasniva se činjenici da imaju određeno svojstvo u društvu, već je ova odgovornost subjektivna i zasniva se na njihovoj krivici.

Momenat nastupanja promena u osnovnom kapitalu

Zakon o privrednim društvima član 246 stav 2, član 253 stav 3, član 260 stav 4 i član 270 stav 4 Upis u Centralni registar Sentenca: Može se smatrati da je osnovni kapital povećan ili smanjen danom upisa u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Nastojanje odgovornosti matičnog preduzeća za obaveze zavisnog preduzeća

Zakon o privrednim društvima član 456. Solidarna odgovornost Sentenca: Odgovornost matičnog preduzeća za obaveze zavisnog preduzeća prestala je da postoji danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima, odnosno 30.11.2004. godine, kada je prestala i važnost zakonske odredbe kojom je ista bila predviđena.

Ocena zakonitosti statuta akcionarskog društva dok teče rok za njegovo usklađivanje

Zakon o privrednim društvima član 452 stav 2 Sentenca: Zakonitost odredaba statuta akcionarskog društva donetog na osnovu Zakona o preduzećima koji je prestao da važi, ne može se ocenjivati dok teče zakonom propisan rok za njihovo usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Kada nastupaju pravna dejstva izvršenog prenosa udela prema privrednom društvu

Zakon o privrednim društvima član 128. Obaveštenje o prenosu Sentenca: Prenos udela ima pravno dejstvo prema društvu s ograničenom odgovornošću od dana prijema obaveštenja o prenosu, a sticalac udela postaje član društva s ograničenom odgovornošću kad se pisanim putem saglasi da postane član. Iz obrazloženja: Kako činjenično stanje u pogledu donetih odluka skupštine udeličara tuženog […]