Osnivanje preduzeća u Republici Srpskoj

Postupak registracije Društva sa ograničenom odgovornošću u Republici Srpskoj Prije svega, dragi čitaoci, pisac ovog teksta će pokušati da vas ne opterećuje čisto pravnom terminologijom i pozivanjem na zakone koji regulišu ovu oblast jer korisniku informacije iz ovog teksta to uopšte nije potrebno niti mu je od krucijalnog značaja. Obzirom da je ovo tekst koji […]

Direktor društva sa ograničenom odgovornošću

I Suštinsko svojstvo pravnog položaja direktora DOO Suštinsko svojstvo direktora društva sa ograničenom odgovornošću jeste njegovo svojstvo zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik jeste vrsta zastupnika čiji osnov za zastupanje čini Zakon. Zakon o privrednim društvima izričito predviđa da je direktor zakonski zastupnik društva sa ograničenom odgovornošću. Kao zastupnik, direktor dela u ime i za račun društva […]

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću iz radnog odnosa

Zaposleni kao osnivač društva sa ograničenom odgovornošću Da li je to što je lice u radnom odnosu smetnja da osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću? Drugim rečima, može li se fizičko lice koje je u radnom odnosu pojaviti kao osnivač ili jedan od osnivača društva sa ograničenom odgovornošću, te po tom osnovu da ostvaruje tzv. članska […]

Šta je udruženje građana?

  Udruženje građanja Udruženje predstavlja dobrovoljnu, nevladinu i neprofitnu organizaciju zasnovanu na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica koja se osniva radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog cilja ili opšteg cilja i interesa koji nisu zabranjeni Ustavom i Zakonom. Jedna od Ustavom zagarantovanih sloboda je i sloboda udruživanja. Ova sloboda je pravna garancija povezivanja […]

Dokapitalizacija doo

Prednosti dodatne uplate u odnosu na dokapitalizaciju i pozajmicu I Pojam Pod dodatnom uplatom se podrazumeva obaveza članova društva da izvrše uplatu određene novčane sume društvu kojom se ne povećava osnovni kapital. Proizilazi da dva konstitutivna elementa čine pojam dodatne uplate. Prvo, obaveza članova društva da izvrše uplatu određene novčane sume društvu, i drugo, da […]

Registracija (osnivanje) preduzetnika

Smisao registracije (osnivanja) preduzetnika I Uvod Propisana su dva načina na koji pojedinci mogu da pristupe obavljanju delatnost radi sticanja dobiti. Jedan od tih načina jeste preduzetnik. Zakonom je određeno da je preduzetnik fizičko lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti. Da bi fizičko lice steklo status preduzetnika nužno je da se isto registruje kao […]

Šta je osnivački akt

OSNIVAČKI AKT I Pojam, priroda i vrste osnivačkog akta Za osnivanje i postojanje privrednog društva je potrebno postojanje određenih akata. Po jednom pristupu, dovoljno je postojanje osnivačkog akta. Po drugom, pored osnivačkog akta potrebno je postojanje i statuta. Po pravilu, osnivački akt je ugovor o osnivanju privrednog društva, imajući u vidu da po definiciji privredno […]

Osnivanje DOO u Srbiji

Postupak registracije (osnivanje) društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) i drugih oblika privrednog društva Pokretanje postupka registracije (OSNIVANJE) 1.Postupak registracije(osnivanja) pokreće se podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre (APR). Registraciona prijava može biti podneta neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom. U nekim slučajevima, postupak registracije može biti […]